Chalmers Skrivguide

Informationsstruktur


Utöver att texten som helhet ska vara organiserad enligt vissa grundläggande principer eller konventioner (se t.ex. avsnitt  Olika typer av studier, IMRaD, m.fl.) är det viktigt att textens meningar i varje kapitel, avsnitt och stycke är organiserade på ett sätt som ökar läsbarheten och underlättar förståelsen. Här brukar man man tala om textens informationsstruktur. Enkelt uttryckt handlar informationsstruktur om i vilken ordning informationsbitar i texten presenteras.

Informationsordning: känd information före ny  

En bra sätt att ordna information i en mening är att placera information som är ”gammal”, d.v.s. redan känd för läsaren före ”ny”, d.v.s. inte tidigare känd information. När ”ny” information presenterats räknas den genast  som ”känd” information och kan behandlas som sådan redan i nästa mening eller stycke.  Genom att skriva enligt strategin ”känd-information-före-ny-information” får man ganska naturligt ett bra ”flyt” i texten.

”Ny” information utvecklar det som sägs ”framåt” i texten genom att verkligen erbjuda något nytt eller genom att modifiera tidigare information.”Ny” information är verkligen ”ny” i texten, d.v.s. den erbjuder läsaren något som inte introducerats, diskuterats, analyserats eller vad det nu kan vara tidigare. ”Ny” information placeras helst mot slutet av en mening.  

Ett exempel:


 Sidan är under uppbyggnad