Chalmers Skrivguide

exempel: blankrad eller indrag

Styckeindelning

Nedan visas exempel på styckemarkering med blankrad och med indrag. 


Exempel vetenskaplig rapport där nytt stycke markerats med blankrad.


Ur: Aguilera, L. (2016) Molecular structure, interactions, and dynamics of novel Li-battery                elctrolytes. Dep. of Physics. Chalmers University of Technology.


Exempel vetenskaplig artikel med  indrag som markering av nytt stycke.


Ur:  Ljunggren Söderman , M., Eriksson, O., Björklund et al (2016) "Integrated Economics and Environmental Assesment of  Waste Policy Instruments".Sustainability 8 (5)