Chalmers Skrivguide

Egennamn - stor bokstav?

Egennamn, det vill säga benämningar på platser, personer, företag, boktitlar med mera är substantiv men omges av lite speciella regler för hantering.  Huvudregeln är att egennamn skrivs med versal begynnelsebokstav men problemet är många gånger gränsdragningen mellan egennamn och andra substantiv.

Några riktlinjer:

Ord som ursprungligen kommer från ett egennamn skrivs med liten bokstav:

    Staden Manchester men tyget manchester

    Uppfinnaren Röntgen men röntgenstrålar   

    Besöka Stadshuset men vi besökte stadens stadshus  

Nationalitetsbeteckningar skrivs med liten bokstav (eftersom de är adjektiv):

   En norsk stad - en stad i Norge

   Tillgång till sydamerikanska metaller - metaller i Sydamerika  

   Regler för europeisk handel - handel i Europa   

Månader, veckodagar, helger och språk skrivs med liten bokstav, till skillnad från engelska:

   May, June, July  - maj, juni, juli

   Monday and Tuesday - måndag och tisdag

   New Year´s Eve - nyårsafton

   English and French   - engelska och franska  - men programspråk skrivs med versal: Java, Lisp m.f.l.

 

Gränserna för vad som räknas som egennamn är inte helt tydliga. Det skiljer sig år mellan olika språk och det finns många olika specialfall för hantering av namn och egennamn.  Kontrollera alltid stavning av personnamn och slå upp termer och beteckningar som härrör från personer och platser.