Chalmers Skrivguide

Referenser

  • Andersson (2009) Språkligheter Studentlitteratur. Lund
  • Olga Dysthe (2002) Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning. Lund. Studentlitteratur.