Skriva på Chalmers: Appar, licenser och program

Som student på Chalmers finns en hel del program tillgängliga för dig. Programmen finns på StuDat-datorerna (Chalmers datorer) och ett flertal av programvaror kan du ladda ned på egen dator. Läs noga vad som gäller för respektive program (IT-support har tagit fram en ordlista med förkortningar och andra begrepp som förkommer i avtal och installationsinstruktioner). På Studentportalen finns en översikt av program som finns tillgänglig för studenter, inklusive ordbehandlingsprogram.

Skriva i Google Docs, Word, LaTeX m.fl.

När man är flera som skriver i hop är Google Docs praktiskt. Det är lätt att dela ett dokument och flera skribenter kan arbeta i texten samtidigt. Många studenter skriver i Google Docs och sparar sedan över texten till Word eller annat format inför inlämningen. Dock finns då risken att källhanteringen blir något man sparar till sist, då Google Docs inte är lika stabilt som till exempel Word med avseende på källhantering. I Word finns bra inbyggda verktyg för att hantera referenser och bygga upp källförteckning, och det är enkelt att dela dokument och skriva samtidigt även i Word. Utöver källhantering finns i Word en hel del annan funktionalitet som är användbar i skrivprocessen.

I studentportalen finns även länkar till den webbaserade versionen av LaTeX, Overleaf (f.d. ShareLaTeX). Också i LaTeX kan flera personer skriva i dokumentet samtidigt. Chalmers har licens hos Overleaf och studenter kan få ett användarkonto genom att registrera sig på Overleafs webbsida. Ange mailadressen xxxxx@student.chalmers.se. I Overleafs ”Overleaf learn wiki” finns tutorials, mallar och länkar till flera bra resurser för LaTeX.