Maria Cervin-Ellqvist

Jag heter Maria och är civilingenjör i bioteknik med en master i teknik och lärande samt en lärarexamen. För tillfället läser jag kurser i genusvetenskap och engelska samt jobbar deltid i ett forskningsprojekt på avdelningen för Fackspråk och kommunikation på Chalmers. Mina egna erfarenheter av skrivande innefattar bland annat olika skrivuppgifter i ingenjörsämnen så väl som samhälls- och utbildningsvetenskap, ett examensarbete om ingenjörsstudenters lärande och en vetenskaplig artikel. Jag har ett stort intresse för skrivande och hjälper gärna till med vad ni än kan tänkas behöva hjälp med. Det är också viktigt för mig att ni behåller kontrollen över er egen text – jag är bara här för att hjälpa till. Jag handleder på svenska och engelska. 

My name is Maria and I’m a bioengineer with a master’s degree in technology and learning and a teaching degree. I’m currently taking additional courses in gender studies and English and working part time in a research project at the division for Language and Communication at Chalmers. My own writing experiences include various assignments within both science/engineering and social science, a master’s thesis about engineering students’ learning and a scientific article. I genuinely love writing and am happy to help with whichever part of it you might need help with. However, I find it important to keep you in control over your own work – I’m only here to help. I tutor in Swedish and English. 

Tutoring languages: Swedish and English