Kandidatarbete 2021

På uppdrag av programansvariga medverkar avdelningen för fackspråk och kommunikation i kandidatarbetet på civilingenjörsprogrammen och i examensarbeten på sjöbefälsutbildningarna med skrivhandledning i syfte att stödja skrivande i projektarbetet, förstärka lärandet och dessutom förbättra studenternas fackspråkliga kompetens.

Fackspråk erbjuder därför en serie om fem föreläsningar samt tre handledningstillfällen. Varje föreläsning ges vid två tillfällen. Handledningstillfällena bokar respektive grupp så att det passar schema och tider.

Information om resurser, föreläsningar och handledningstillfällen kommer att publiceras i januari 2021.

Kontaktpersoner vid avdelningen för fackspråk och kommunikation är

Magnus Gustafsson 031 – 772 5815
Fia Börjesson 031 – 772 5818

Avdelningen för fackspråk och kommunikation | Divison of Language and Communication

Inst. för vetenskapens kommunikation och lärande | Dept. of Communication and Learning in Science

Chalmers tekniska högskola |Chalmers University of Technology