Resurser för kandidat-arbetets skrivprocess

På uppdrag av programansvariga medverkar avdelningen för fackspråk och kommunikation i kandidatarbetet med skrivhandledning i syfte att stödja skrivande i projektarbetet, förstärka lärandet och dessutom förbättra studenternas fackspråkliga kompetens.

Vi erbjuder därför en serie om fem föreläsningar samt tre handledningstillfällen. Varje föreläsning ges vid två tillfällen (bokas individuellt). Handledningstillfällena bokar respektive grupp så att det passar gruppens schema och tider.

Resurser för kandidatarbetet

Bedömningskriterier: Chalmers bedömningskriterier för kandidatrapporten, HISS-kriterierna (Helhet, Innehåll och förståelse, Struktur, Språk och stil):

Föreläsningar om vetenskaplig kommunikation – läs mer under respektive föreläsning (se menyn)

Handledningstillfällen – bokas gruppvis via bokningslänken. Läs mer under respektive handledning (se menyn).

Skrivanvisningar. Följande skrivanvisningar för kandidatrapporten har arbetats fram i samverkan med programansvariga.

Skrivanvisningar_kandidat

Skrivanvisningar (engelska)

Onlineguide. På writing.chalmers.se finns resurser för studenter på olika nivåer som kan vara av intresse för er i kandidatarbetetsprocessen

Underlag till föreläsningarna (pdf) kommer att göras tillgängligt strax före föreläsningen (se resp. länk).

Layout  och grafisk mall. Framtagning av rapporter och examensarbeten (Chalmers: layout, numrering, titelsidor, skrivråd, översättning av titlar etc).

 Ytterligare information om kandidatarbetet finns också på centrala kandidatsidan,och på Studentportalen: kandidatarbete på Chalmers.

Kontaktpersoner på avd. för fackspråk och kommunikation är

Magnus Gustafsson 031 – 772 5815
Fia Börjesson 031 – 772 5818