Resurser för kandidat-arbetets skrivprocess

På uppdrag av programansvariga medverkar avdelningen för fackspråk och kommunikation i kandidatarbetet med skrivhandledning i syfte att stödja skrivande i projektarbetet, förstärka lärandet och dessutom förbättra studenternas fackspråkliga kompetens.

Vi erbjuder därför en serie om fem föreläsningar samt tre handledningstillfällen. Varje föreläsning ges vid två tillfällen (tider kommer att publiceras i januari 2022). Handledningstillfällena bokar respektive grupp så att det passar schema och tider.

Resurser för kandidatarbetet

Bedömningskriterier: Chalmers bedömningskriterier för kandidatrapporten, HISS-kriterierna (Helhet, Innehåll och förståelse, Struktur, Språk och stil):

Föreläsningar om vetenskaplig kommunikation – läs mer under respektive föreläsning (se menyn)

Handledningstillfällen – bokas gruppvis via bokningslänken. Läs mer under respektive handledning (se menyn).

Skrivanvisningar. Följande skrivanvisningar för kandidatrapporten har arbetats fram i samverkan med programansvariga.

Skrivanvisningar_kandidat

Skrivanvisningar (engelska)

Onlineguide. På writing.chalmers.se finns resurser för studenter på olika nivåer som kan vara av intresse för er i kandidatarbetetsprocessen

Underlag till föreläsningarna (pdf) kommer att göras tillgängligt strax före föreläsningen (se resp. länk).

Layout  och grafisk mall. Framtagning av rapporter och examensarbeten (Chalmers: layout, numrering, titelsidor, skrivråd, översättning av titlar etc).

 Ytterligare information om kandidatarbetet finns också på centrala kandidatsidan,och på Studentportalen: kandidatarbete på Chalmers.

Kontaktpersoner på avd. för fackspråk och kommunikation är

Magnus Gustafsson 031 – 772 5815
Fia Börjesson 031 – 772 5818