Resurser för kandidat-arbetets skrivprocess

På uppdrag av programansvariga medverkar avdelningen för fackspråk och kommunikation i kandidatarbetet och examensarbeten på sjöbefälsutbildningarna med skrivhandledning i syfte att stödja skrivande i projektarbetet, förstärka lärandet och dessutom förbättra studenternas fackspråkliga kompetens.

Vi erbjuder därför en serie om fem föreläsningar samt tre handledningstillfällen. Varje föreläsning ges vid två tillfällen. Handledningstillfällena bokar respektive grupp så att det passar schema och tider.

Underlag till föreläsningarna (pdf) kommer att göras tillgängligt strax före föreläsningen (se resp. länk till vänster).

I menyn kan du läsa mer om föreläsningarna och de olika handledningstillfällena och där finns även Chalmers skrivanvisningar för kandidatarbetena. Ytterligare information om kandidatarbetet finns också på centrala kandidatsidan.

Boka föreläsnings- och handledningstillfällen på denna sida.

Missar ni ett tillfälle finns det ersättningsuppgifter länkade till respektive handledningstillfälle.

Kontaktpersoner vid Avdelningen för fackspråk och kommunikation är

Magnus Gustafsson 031 – 772 5815
Fia Börjesson 031 – 772 5818