Föreläsning 1: Skrivmetodik

Skriv- och kommunikationsprocessen i förstärkt lärande

Ges i Zoom kl. 13:15 den 28 januari  samt den 4 februari.  Anmäl dig till föreläsningen via bokningslänken.

Zoomlänken fick du i ditt bekräftelsemeddelande.

Den här föreläsningen inriktas på att arbeta med skriv- och kommunikationsprocess som hjälpmedel i kandidatarbetet. Till att börja med ser vi närmare på olika strategier för att få igång skrivandet och för att driva projektarbetet framåt. Därefter exemplifieras hur tankeskrivande och olika slags text kan användas som utgångspunkter för att skapa större och mera sammansatta dokument vilka så småningom presenteras som färdiga texter.

Föreläsningen går igenom praktiska strategier för att bearbeta text och skapa sammansatta dokument. Specifika egenskaper för fackspråklig text introduceras och i det här sammanhanget diskuteras också vad som menas med fackspråkliga dokument. Föreläsningen diskuterar även de fördelar som samförfattande medger.

Bilder från föreläsningen
F1 Två bilder per sida

F1 Sex bilder per sida

Inspelning 210128