Föreläsning 2: Vetenskaplig kommunikation

Resultathantering och struktur

Ges online kl.13:15 tisdag  22 februari samt torsdag 24 februari. Anmäl dig till föreläsningen via bokningslänken. Länken till föreläsningsrummet kommer i bokningsbekräftelsen.

Den andra föreläsningen i serien syftar till att introducera och exemplifiera ’vetenskaplig kommunikation’. Vi exemplifierar en del av de kommentarer som görs i skrivanvisningarna och arbetar med den överordnade strukturen som brukar hänvisas till: Introduktion – Metod – Resultat – Diskussion. Även om den känns igen kommer ni att behöva anpassa den så att era arbeten blir så väl presenterade som möjligt. Någon ska göra en experimentell studie, någon kommer att skriva fallstudier, någon gör litteraturstudier och ytterligare någon utvecklar en produkt.

Föreläsningen syftar därför till att öka förståelsen för hur kandidatarbetets olika komponenter kan utnyttjas på olika sätt för olika typer av kandidatarbetsprojekt. På samma sätt vill vi även introducera olika förhållningssätt till resultat och olika sätt att presentera resultat på ett effektivt sätt.

Självklart försöker vi även här belysa vikten av att förhålla sig kritiskt till valet av källor. Alltså måste ni läsa kritiskt och strategiskt avgöra vilka källor ni ska använda och hur ni ska hänvisa till dem.


Bilder från föreläsningen kommer här:

Föreläsning 2 (2/sida)

Föreläsning 2 (6/sida)

Onlineresurser: Bl.a. för att utforma visualisering och strukturera diskussion

  • Rougier NP, Droettboom M, Bourne PE (2014) Ten Simple Rules for Better Figures. PLoS Comput Biol 10(9): e1003833. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833. Bra råd och exempel tillämpbar även i andra discipliner. Access via Chalmers bibliotek (kräver inloggning).
  • En video från ChalmersPlay om en specific visualisering (kubplot)
  • Hess (2014; Respiratory Care 49: 10) Artikel om att skriva diskussionsavsnitt; konkret även om den inte kommer från era ämnesområden.
  • Frågor och självvärdering för kritiskt tänkande (kan appliceras på enskilda texter eller processer)