Föreläsning 3: Sammanhang i text – språk, stil och skrivregler

Ges sista veckan i läsperiod 3 samt första veckan i läsperiod 4 (exakt datum publiceras i januari).  Anmäl dig till föreläsningen via bokningslänken.

I föreläsning 2 introducerade vi kandidatarbetets olika delar och komponenter samt betonade vikten av och former för resultathantering. I föreläsning 3 blir det därför naturligt att se hur texten kan vävas samman på ett bra sätt.

Denna föreläsning syftar till att förstärka kunskaper om ”sammanhang i text” och vilka komponenter som bidrar till att skapa effektiv text. Föreläsningen belyser textbindning och struktur i text och tar även upp meningsbyggnad och ordval för att belysa hur texter på olika sätt kan underlätta för läsaren. Det finns även plats för språkfrågor under denna föreläsning.  

Föreläsningsbilder kommer här