Föreläsning 3: Sammanhang i text – språk, stil och skrivregler

Ges kl.13:15 i HB4 tisdag 8 mars samt tisdag 22 mars. Du kan följa föreläsningen antingen i HB4 eller via Zoom.  Anmäl dig till föreläsningen via bokningslänken (länk och lösenord kommer i bokningsbekräftelsen).

I föreläsning 2 introducerade vi kandidatarbetets olika delar och komponenter samt betonade vikten av och former för resultathantering. I föreläsning 3 blir det därför naturligt att se hur texten kan vävas samman på ett bra sätt.

Denna föreläsning syftar till att förstärka kunskaper om ”sammanhang i text” och vilka komponenter som bidrar till att skapa effektiv text. Föreläsningen belyser textbindning och struktur i text och tar även upp meningsbyggnad och ordval för att belysa hur texter på olika sätt kan underlätta för läsaren. Det finns även plats för språkfrågor under denna föreläsning.  

Föreläsningsbilderna finns här: Sammanhang i text.