Föreläsning 3: Sammanhang i text – språk, stil och skrivregler

Ges i Zoom kl. 13:15 den 11 mars  (sista veckan i Lp3) samt den 23 mars (första veckan i Lp4).  Anmäl dig till föreläsningen via bokningslänken.

I föreläsning 2 introducerade vi kandidatarbetets olika delar och komponenter samt betonade vikten av och former för resultathantering. I föreläsning 3 blir det därför naturligt att se hur texten kan vävas samman på ett bra sätt.

Denna föreläsning syftar till att förstärka kunskaper om ”sammanhang i text” och vilka komponenter som bidrar till att skapa effektiv text. Föreläsningen belyser textbindning och struktur i text och tar även upp meningsbyggnad och ordval för att belysa hur texter på olika sätt kan underlätta för läsaren. Det finns även plats för språkfrågor under denna föreläsning.  

Föreläsningsbilder: F3 Sammanhang i text