Föreläsning 3: Sammanhang i text

Språk, stil och skrivregler

Föreläsningen ges 12 mars kl. 13:15 i HB4 och 31 mars kl. 13:15 i HB4. 

I föreläsning 2 introducerade vi kandidatarbetets olika delar och komponenter samt betonade vikten av och former för resultathantering. I föreläsning 3 blir det därför naturligt att se hur texten kan vävas samman på ett bra sätt.

Denna föreläsning syftar till att förstärka kunskaper om ”sammanhang i text” och vilka komponenter som bidrar till att skapa effektiv text. Föreläsningen belyser textbindning och struktur i text och tar även upp meningsbyggnad och ordval för att belysa hur texter på olika sätt kan underlätta för läsaren. Det finns även plats för språkfrågor under denna föreläsning. Har du en språkfråga som du hade tänkt ta upp på föreläsningen i lp4, eller frågor om föreläsningsbilderna? Hör av dig till Fia Börjeson: fibo@chalmers.se 

Föreläsningsbilder: Föreläsning 3: Sammanhang i text