Föreläsning 5: presentationsteknik och opposition

Ges kl.13:15 i HB4 torsdag 12 maj samt tisdag 17 maj. Du kan också följa föreläsningen via Zoom.  Anmäl dig till föreläsningen via bokningslänken (länk och lösenord kommer i bokningsbekräftelsen).

Föreläsningen i serien syftar främst till att förbereda den slutliga presentationen och oppositionen. Att strukturera en presentation och ta ansvar för hela det gemensamma arbetet kräver ett aktivt samarbete kring urval, fokus samt utformning av bilder och gemensamma förberedelser inför framförandet. Många av dessa komponenter känner ni igen från tidigare kurser men er kommunikativa omgivning i kandidatarbetets presentationsfas är mera krävande och vi vill belysa några av dessa skillnader.

Bilderna från föreläsningen finns här.