Föreläsning 5: Muntliga presentationer, opposition och visuellt stöd

Föreläsningen är inspelad i Zoom och finns tillgänglig här
(observera att föreläsningen 19 maj ersätts av denna inspelning)
Föreläsningsbilderna finns här: Kandidatföreläsning 5 vt 2020.

Den 19 maj kl. 14:30 finns det möjlighet att diskutera innehållet i föreläsningen och att ställa frågor om presentation och opposition via Zoom:Frågestund efter föreläsning 5.

Föreläsningen i serien syftar främst till att förbereda den slutliga presentationen och oppositionen. Att strukturera en presentation och ta ansvar för hela det gemensamma arbetet kräver ett aktivt samarbete kring urval, fokus samt utformning av bilder och gemensamma förberedelser inför framförandet. Många av dessa komponenter känner ni igen från tidigare kurser men er kommunikativa omgivning i kandidatarbetets presentationsfas är mera krävande och vi vill belysa några av dessa skillnader.