Föreläsning 5: presentationsteknik och opposition

Ges i Zoom kl. 10:00 den 11 maj samt kl. 13:15 den 18 maj.  Anmäl dig till föreläsningen via bokningslänken

Föreläsningen i serien syftar främst till att förbereda den slutliga presentationen och oppositionen. Att strukturera en presentation och ta ansvar för hela det gemensamma arbetet kräver ett aktivt samarbete kring urval, fokus samt utformning av bilder och gemensamma förberedelser inför framförandet. Många av dessa komponenter känner ni igen från tidigare kurser men er kommunikativa omgivning i kandidatarbetets presentationsfas är mera krävande och vi vill belysa några av dessa skillnader.

Bilderna från föreläsningen finns här.