Handledningstillfälle 1

Ges ges i läsperiod 3 fr.o.m. läsvecka 4 t.o.m. läsvecka 8.

Responsarbete – utvärdera, kommentera och bearbeta text

Det här handledningstillfället genomförs med två grupper som ger och får respons på det pågående arbetet. Två grupper byter texter med varandra. Efter genomläsning och granskning träffas grupperna hos Fackspråk för ett responstillfälle.

Handledningstillfälle 1 går ut på att diskutera, värdera och förvalta de kommentarer som ges i syfte att utveckla och förbättra gruppernas dokument. Att samtala kring respektive text på ett strukturerat sätt är ofta en effektiv strategi för krävande och komplexa projektarbeten. Förhoppningen är att denna responsmetod kan användas på ett meningsfullt sätt även senare i skrivprocessen.

Observera att själva granskningen, läsningen, av den andra gruppens text ska göras innan grupperna kommer till handledningstillfället. Läs och anteckna utifrån den granskningsmall som finns tillgänglig nedan och förbered responsen på bästa sätt. 

Presentation av Fackspråks handledare

Så här bokar ni handledningstillfälle 1:

Välj en projektgrupp att arbeta med. Bokningssystemet bekräftar gruppens bokning först när båda grupperna anmält sig till samma handledningstillfälle. Då uppmanas ni även att ta kontakt med den andra gruppen för att utbyta texter.

Notera alltså att två grupper måste boka sig till samma handledningstillfälle för att detta möte ska genomföras!
Först när två grupper har anmält sig till samma tillfälle skickas bokningsuppgifter till grupperna och respektive handledare. Om endast en grupp anmäler sig till handledningstillfälle 1 genomförs alltså inte detta tillfälle och någon bokningsuppgift skickas heller inte.

Instruktioner för responsarbetet

Närvarokontroll och närvarorapport

Ersättningsuppgift för missat handledningstillfälle H1