Handledningstillfälle 2

Ges i läsperiod 4 fr.o.m. läsvecka 1 t.o.m läsvecka 5.

Textens utformning – språk, stil och struktur.

Ett handledningstillfälle för att diskutera specifika frågeställningar i ert skrivarbete och inför er slutinlämning.

Under en fyraveckorsperiod har varje grupp möjlighet att boka ett eget handledningstillfälle med en handledare på Fackspråk. Vi utgår från gruppens text i syfte att förbättra den skriftliga presentationen av kandidatprojektet. När ni bokar handledningen, ska ni specificera frågor kring texten eller ange särskilda saker i dokumentet som ni vill diskutera.

För att formulera dessa frågor kan gruppen använda samma utgångspunkter som angavs inför handledningstillfälle 1 eller ställa andra frågor som rör textens utformning. Ett annat sätt är att utgå från de punkter som finns i dokumenten under ’Skrivanvisningar’ här på resurssidan. Framförallt är det viktigt att ni i gruppen noggrant tänker igenom vad ni vill uppnå med tillfället för att det ska bli så effektivt som möjligt. Precis som vid förra handledningstillfället är handledare självklart välkomna även till handledningstillfälle 2.

Bokningen av handledningstillfälle 2 är enkel att genomföra och omfattar bara en grupp. Välj fackspråklig handledare, datum och tid och slutför er bokning genom att fylla i er fråga och göra er bokning. Ni kan även skicka frågor och bifoga er text via e-post när handledningstillfället närmar sig så att vi kan förbereda oss inför mötet. Det innebär dock inte att vi ”korrekturläser” hela er text, utan fokuserar på de frågor ni vill diskutera. Bokningen går inte att genomföra utan att ställa en fråga.

Instruktioner för individuell ersättningsuppgift för missat tillfälle (H2)

Närvarokontroll och närvarorapport