Handledningstillfälle 3

Ges i läsperiod 4  fr.o.m. läsvecka 6 och läsperioden ut.  

Inför muntlig presentation och opposition

Detta handledningstillfälle erbjuder råd och stöd för arbetet med att förbereda projektets muntliga presentation samt opposition.

I likhet med handledningstillfälle 2 bokas detta tillfälle enbart av den egna gruppen. Till skillnad från de tidigare tillfällena kan det däremot finnas större variation i hur ni bäst vill utnyttja tillfället. Syftet med handledningstillfälle 3 är att tillhandahålla ytterligare ett tillfälle för att diskutera speciella frågor eller problem i arbetet med att slutföra kandidatprojektet. Det finns alltså möjlighet att fortsätta diskutera textens utformning med utgångspunkt i specifika frågor men framför allt är handledning 3 tänkt att vara ett tillfälle för att förbereda den muntliga presentationen av ert projekt och opposition. Tillfället är 30 minuter långt.

Behoven inför handledningstillfälle 3 kan variera en hel del mellan grupperna och det är helt avgörande att du och din grupp vet vad ni vill få hjälp med. Formulera era frågor och problem så detaljerat som möjligt så att handledarna på Fackspråk kan förbereda handledningstillfället.

Använd förberedelsepunkterna här på sidan eller läs anvisningarna som finns i riktlinjerna på den centrala kandidatsidan. På samma sätt kan också bedömningskriterierna användas för att skapa idéer till viktiga och produktiva frågor. Liksom tidigare är gruppernas projekthandledare välkomna även till handledningstillfälle 3.

Instruktioner för individuell ersättningsuppgift för missat tillfälle (H3)

Närvarokontroll och närvarorapport