Kriterier och skrivanvisningar

Chalmers bedömningskriterier för kandidatrapporten, HISS-kriterierna (Helhet, Innehåll och förståelse, Struktur, Språk och stil):

Följande skrivanvisningar och bedömningskriterier för kandidatrapporten har arbetats fram i samverkan med programansvariga.

Skrivanvisningar_kandidat

Skrivanvisningar (engelska)

writing.chalmers.se finns resurser för studenter på olika nivåer som kan vara av intresse för er i kandidatarbetetsprocessen

Övriga länkar:
Framtagning av rapporter och examensarbeten (Chalmers: layout, numrering, titelsidor, skrivråd, översättning av titlar etc).

Om kandidatarbete på Chalmers Studentportalen

Övrig läsning:
Writing Science: The Story’s The Thing (Artikel om skrivande av professor Roberta Ness, Science, 2007)