STUNDA – Sveriges tekniska universitets nätverk för datatermer

STUNDA är ett nätverk för Sveriges tekniska universitet med syfte att verka för effektiv fackspråklig kommunikation på svenska inom högre utbildning, främst genom att arbeta med disciplinspecifik terminologi.

Datavetenskap är ett område som domineras av engelska, och engelska  termer. Fackspråkliga termer är en av de viktigaste precisionsverktygen inom forskning,  undervisning och lärande.  Grundtanken med STUNDA är att etablera, dokumentera och sprida svensk terminologi, inom nämnda områden.

Arbetet inom STUNDA omfattar dels utveckling av en termdatabas, dels pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att tillgängliggöra ett fackspråk på svenska för studenter på (tekniska) universitet  där datatermer förekommer. 

Varför datatermer på svenska? 

Stödjer lärande
Lucka – domänförlust
Lagen säger  

Gå med i STUNDA

STUNDA är öppet för alla ditt universitet. Projektet är i uppstartsläge men har påbörjat arbetet med termdatabasen. Framöver kommer seminarier och andra nätverksaktiviteter som rör arbetet med datavetenskapliga termer att listas här. 

Du och ditt lärosäte kommer med i STUNDA genom att du mejlar Fia Börjeson på Vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers tekniska högskola. Ange namn, lärosäte, avdelning eller motsvarande samt några ord om ditt intresse för dataterminologi.       

Databasen i vardande