Chalmers skrivguide

Välkommen till Skrivguiden!

Det här är en guide för dig som skriver inom naturvetenskap och teknik på Chalmers tekniska högskola. Det är inte ett regelverk eller en regelsamling, även om de rekommendationer du finner här bygger på svenska språkets skrivregler. Skrivregler är erkänt svåra att tillämpa eftersom de har olika räckvidd, varierar i komplexitet och tillämpas på lite olika vis beroende på genre, texttyp och nivå i texten.  
 
Den här guiden är tänkt att hjälpa dig navigera bland skrivkonventioner och regler som gäller för (naturvetenskaplig) akademisk text. 
 
Skrivguiden är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt