Innehållsförteckning

I innehållsförteckningen ska rapportens samtliga kapitel och avsnitt finnas med.  Innehållsförteckningen hjälper läsaren att hitta i rapporten och utgör också en översikt av studien. Det är därför av stor vikt att rubrikerna utformats på ett effektivt sätt.

Det är sällan meningsfullt att ha mer än tre rubriknivåer. På fjärde eller till och med femte nivån blir det snårigt att referera. Rubriknivåer är en fråga om struktur.

Tips! Gör en automatisk innehållsförteckning i Word eller det program du skriver i. Lägg några minuter på att lära dig bemästra funktionen ”Automatisk innehållsförteckning” –  den tiden tjänar du in snabbt. Börja med att markera rubriken som du vill ha med och ange sedan rubriknivå i rutan Format, på Start-fliken.

Obs! Kapitel 1, Inledningen, ska ha sidnummer 1. Här kan du se hur Microsoft förklarar hur det görs i Word. I det här klippet förklaras samma funktion på ett pedagogiskt vis.