Skrivregler och stil

När det gäller språkfrågor inleds de bästa svaren med ”Det beror på”. Visst finns det något som är rätt eller fel, rent grammatiskt, men oftast handlar språkfrågor i större skrivarbeten om att anpassa ett innehåll inom ramen för en texttyp så att det på bästa sätt når den tänkta läsaren.

Att skriva på högskolan innebär också ofta bekantskap med nya genrer och texttyper; Det finns en mängd regler och riktlinjer för utformning av akademisk och teknisk text. En del av dem handlar om det som brukar benämnas som textens stil. Stil i textsammanhang är inget enkelt begrepp utan något som genomsyrar en text på flera olika nivåer. I den här delen av Skrivguiden hittar du rekommendationer om stil och vanligt förekommande språkfrågor och möjliga uttolkningar av skrivregler på ord- sats- och meningsnivå.

Utöver onlineresurser hittar du många användbara böcker om språk, stil och skrivande på Chalmers bibliotek.  

I Chalmers Writing Centre finns också en hel del användbara  handböcker.

Ett annat bra sätt att stärka sin språkkänsla, kanske det bästa sättet, är att läsa skönlitteratur.