Skrivkramp

Går det trögt med skrivandet? Har du kanske inte ens kommit igång?  Skrivkramp, eller writer´s block, är ett välkänt fenomen som kan bero på flera olika saker.  Här kommer några tips för att komma igång.

Prokrastinering…. 

Många gånger upplevs det tidiga skedet av skrivprocessen som påfrestande men skrivprocessen börjar långt innan du skriver på den slutgiltiga texten. Ibland handlar frustrationen om att du ännu inte fått grepp om skrivuppgiften i fråga. Börja där:  Läs igenom uppgiftsbeskrivningen noga. Vad förväntas du leverera? När är deadline? Hur många ord ska texten omfatta?  Finns det delinlämningar med tillfälle att få respons?

Öppna din kalender och gör en detaljerad plan med timmar där du ska skriva.  Planera för att vara klar med texten några dagar före deadline. När texten finns i sin helhet återstår i regel en hel del redigering som kräver lite tid. Bestäm också var du ska sitta och skriva. Var skriver du bäst? Hemma, på café, grupprum eller i biblioteket?  Är ni flera som ska skriva tillsammans behöver ni dels planera för tid att sitta ihop, dels för tid att sitta var och en för sig (även om ni skriver i Google docs).

Fokusera på textens syfte.  Bryt ned innehållet och försök formulera och specificera det texten ska innehålla (det slutgiltiga syftet kan redigeras och putsas). Genom att också ha någon form av tankekarta eller punktlista  kan du få uppslag till innehållet.

Kreativitet är bra bränsle

Om du sitter och stirrar på skärmen utan att det kommer några ord kan du prova att lura dig själv att vara kreativ. Det finns en mängd knep och övningar just för att komma igång, av vilka flera är väl beprövade sedan antiken. Bland annat finns varianter av Hermagoras ”seven circumstances”  som anpassats till 5 + 2 st. ”w” efter engelskans  who, what, when, where, why, in what way, by what means. Tanken är att de utgör en grundlig första genomgång av fenomenet i fråga genom att problematisera ditt ämne.

Om du till exempel  skriver om biodiesel frågar du dig själv who, what, when, where, why biodiesel ( t.ex. Vem/vilka är aktörerna vid framtagning av biodiesel?, Vad är biodiesel?,  När används biodiesel? osv.)  Besvara frågorna sedan. Det ger garanterat lite text att börja med.

Prova också att skriva fritt . Ta tiden på mobilen och skriv oavbrutet i 5 minuter. Skriv ned allt du vet om ditt ämne, allt du associerar, tänker och undrar om ämnet i fråga. Du får inte sluta skriva under de 5 minuterna. Det kanske blir en hel del rader med  ”jag vet inte vad jag ska skriva” men efter ett tag brukar det dyka upp ord, formuleringar, frågor och annat som kan ge dig några ingångar.

Rada upp frågor.  Det finns en hel del prewriting-aktiviteter som är tillämpbara för att komma igång med skrivandet.  Bland annat kan du intervjua dig själv om ditt ämne eller på annat sätt samla in frågor som texten ska besvara. Skriv ned alla frågor du kan komma på om ditt ämne och allt du skulle vilja veta. På Purdue Online Writing Lab finns fler tips på att komma igång med skrivandet.

En fantastisk resurs

Om du behöver hjälp att brainstorma och tänka för komma igång kan du alltid boka tid på Chalmers Writing Center. Som student på Chalmers kan du boka hur många tillfällen du vill och få hjälp med alla sorters skrivuppgifter och skrivproblem, under skrivprocessens alla delar. Läs mer och boka tid på Chalmers Writing Center.