Astrid Liedholm

Tutoring languages: Swedish and English

Hej! Jag läser språkkonsultprogrammet vid Göteborgs Universitet. Utbildningen är särskilt inriktad på språkgranskning och hur man kan hjälpa andra människor att utveckla sitt skrivande. Med mig kan du diskutera frågor om grammatik och textstruktur, eller om du har några andra frågor om språk och skrivande.

Jag kan hjälpa dig med texter på både svenska och engelska.  

Hi! I’m studying the Language Consultancy Programme at the University of Gothenburg. The programme has a special emphasis on editing and how to help others develop their writing. Feel free to contact me if you want to discuss grammar, the structure of your text, or if you have any other questions concerning language and writing.

I can help you with both Swedish and English texts.