Stycken

”Hur långt ska ett stycke vara?”

Svar: Det finns ingen exakt angivelse för hur långt ett stycke ska vara; det går inte att ange antal meningar eller ord som ska omfattas. Det bör vara mer än endast en mening, och det bör inte vara så långt att innehållet börjar övergå i en ny tanke.  Tänk på principen ”ett stycke – en tanke” .