Retoriska drag i inledningen

Sidan är under uppbyggnad.

En inledning kan utformas på många olika sätt men bör alltid innehålla de för kapitlet viktiga delarna, t.ex. syfte och bakgrund. I inledningens syfte ska det framgå vad texten syftar till och det skrivs ofta som ett separat stycke. Det finns dock sådant som ska framgå men inte skrivas ut, ett s.k. implicit syfte (Perelman, Barrett, Paradis, 2001). Det kan t.ex. vara att skapa kontakt med läsaren, att uppfattas som trovärdig och visa på vikten av det arbete som ligger till grund för rapporten.  Du kan inte skriva, explicit, att din undersökning är trovärdig och fyller en viktig del inom ämnet: Däremot kan  – och bör  – du visa att det är så det förhåller sig.

Ett retoriskt mönster

Ett sätt att göra det här i vetenskapliga inledningar följer ett retoriskt mönster som kallas CARS: ”Creating a Research Space” (Swales, Feak 2009). Lite förenklat kan det beskrivas utifrån tre drag (moves) som görs i inledningen:

1. Etablera området i fråga,

2. Etablera en ”nisch” , d.v.s. visa på en aspekt av området som inte tidigare undersökts i det här sammanhanget.

3. Inta den nischen. Se exemplet nedan

Inledning ur Learning lessons in resilient traffic management: A cross-domain study of Vessel Traffic Service and Air Traffic Control

For the past 40 years advancement in technological and organisational design within the maritime domain has been highly influenced by developments within aviation. In particular, when discussing aspects of traffic management and traffic safety, the aviation domain is often cited as one of the predominant examples for safe and efficient traffic movements (e.g. National Research Council, 1994; van Erve & Bonnor, 2006; Österlund & Rosén, 2007). Although cross-domain studies between the maritime and the aviation domains are often encouraged, there is a lack of research in the area of traffic management concerning the two responsible organisations, Vessel Traffic Service (VTS) and Air Traffic Control (ATC). This paper attempts to address this gap in the research in order to enrich and inform the overall debate on system design within traffic management. Resilience Engineering (RE) concepts are used to highlight normal operation and the way systems adapt to, deal with, and compensate for anticipated and unanticipated events. This article does not present a full comparison of the two systems, but rather aims to increase the understanding of the similarities and differences within the systems. As VTS is mostly provided in port approaches, this article concentrates on the arrival phase of a mission for both ATC and VTS operations

Kommentar

 

Här etableras området inledningsvis

 

Här visas på något som inte har beforskats i sammanhanget

Och här visar skribenterna hur de här tar sig an uppgiften.

Studien specificeras sedan ytterligare genom avgränsningar.

Praetorius, G., van Westrenen, F., Mitchell, D. och Hollnagel, E. (2012) Learning lessons in resilient traffic management: A cross-domain study of Vessel Traffic Service (VTS) and Air Traffic Control (ATC).