De eller dem?

Att veta när det ska vara de eller dem kan vara klurigt eftersom båda formerna ofta utläses som dom.  De/dem är dels en fråga om pronomen eller bestämd artikel, dels vad det är för ett pronomen (vilken form). För att hamna rätt finns både knep och grammatik att ta till. Vi börjar med det senare.

Pronomen eller bestämd artikel?

Om det är ett pronomen kan de/dem bytas ut mot ett substantiv; om det är bestämd artikel går det inte att byta ut som ett substantiv och då är den rätta formen de.  Till exempel

De sker uni- eller bimolekyärt, vilket gör dem till joniska reaktioner eller radikalreaktioner. Om vi byter ut de/dem mot ett substantiv ( i fråga) blir det…
Reaktionerna sker uni- eller bimolekyärt vilket gör reaktionerna till joniska reaktioner eller radikalreaktioner. …en lika korrekt mening.
Reaktionerna sker uni- eller bimolekyärt. De flesta är joniska reaktioner eller radikalreaktioner. I den här meningen finns också ett de men det är inte ett pronomen vilket syns om vi byter ut det mot ett substantiv. Då blir det…
Reaktionerna sker uni- eller bimolekyärt. Reaktionerna flesta är joniska reaktioner eller radikalreaktioner. …inte en korrekt mening. Det är alltså inte frågan om ett pronomen och den korrekta formen är de.
Subjektsform de och objektsform dem

Hur kan man då veta vilken pronomenform (de eller dem) det ska vara, i exemplet ovan?  Det är samma pronomen men det ena är subjekt (de) och det andra är objekt (dem) i satsen. I svenskan har nästan alla pronomen två former: subjektsform och objektsform

Subjektsform Objektsform Exempel 
jag mig Jag skrev texten / Texten skrevs av mig.
du dig Du skrev texten / Texten skrevs av dig.
hon, han, hen, den, det henne, honom, hen, den, det Hon/Han/ Hen/ skrev texten / Texten skrevs av henne/honom/hen.
vi oss Vi skrev texten / Texten skrevs av oss.
ni er Ni skrev texten / Texten skrevs av er.
de dem De skrev texten / Texten skrevs av dem.

Om du är osäker på om det ska vara de eller dem kan du prova ett knep som bygger på grammatiken ovan (eller språkkänslan). Byt ut de/dem mot jag/mig eller vi/oss. Vanligtvis brukar det gå lättare att höra vilken form det ska vara då.

Men! När de/dem följs av en som-sats fungerar båda formerna lika bra, t.ex.:

Det syntes tydligt på de som har testats.

Det syntes tydligt på dem som har testats.