Skriva på Chalmers: Appar, licenser och program

Som student på Chalmers finns en hel del program tillgängliga för dig. Programmen finns på StuDat-datorerna (Chalmers datorer) och ett flertal av programvaror kan du ladda ned på egen dator. Läs noga vad som gäller för respektive program (Chalmers IT-support har en användbar sida för studenter ). På Studentportalen finns en översikt av program som finns tillgänglig för studenter, inklusive ordbehandlingsprogram.

Avidnote är en användbar app för att anteckna digitalt i texten du läser online. Att läsa aktivt innebär bland annat att gå i dialog med texten ifråga. Active reading är oerhört effektivt, för att inte säga avgörande för effektiva studier. Ta för vana att kommentera och markera i texten du läser. Avidnote gör också dina anteckningar sökbara.

Skriva i Google Docs, Word, LaTeX m.fl.

När man är flera som skriver i hop är Google Docs praktiskt. Det är lätt att dela ett dokument och flera skribenter kan arbeta i texten samtidigt. Många studenter skriver i Google Docs och sparar sedan över texten till Word eller annat format inför inlämningen. Dock finns då risken att källhanteringen blir något man sparar till sist, då Google Docs inte är lika stabilt som till exempel Word med avseende på källhantering. I Word finns bra inbyggda verktyg för att hantera referenser och bygga upp källförteckning, och det är enkelt att dela dokument och skriva samtidigt även i Word. Utöver källhantering finns i Word en hel del annan funktionalitet som är användbar i skrivprocessen.

Chalmers bibliotek har tagit fram en användbar LaTeX-sida med länkar, bl.a. ”Learn LaTeX in 30 minutes” och framför allt : ”Chalmers University of Technology on Overleaf” med mallar, guider och FAQ.

Chalmers har licens hos Overleaf och studenter kan få ett användarkonto genom att registrera sig på Overleafs webbsida, eller på ovan nämnda sida. Ange mailadressen xxxxx@student.chalmers.se. I Overleafs ”Overleaf learn wiki” finns tutorials, mallar och länkar till flera bra resurser för LaTeX.