Punktlistor

Ibland är det praktiskt att sammanfatta eller framhäva information i en punktuppställning. Inledningsvis kan du tänka på att du

 • har indrag framför punkterna
 • infogar blankrad före och efter uppställningen
 • formulerar punkterna i uppställningen symmetriskt.

Symmetri innebär att punkterna byggs upp på liknande sätt, både gällande språk och innehåll. Skriv samtliga punkter i samma tempus (t.ex. presens som i exemplet ovan) och välj antingen bestämd eller obestämd form. Undvik också att blanda enstaka ord med fullständiga meningar i punktuppställningen.

Se också över följande:

 • Ska leden föregås av kolon, som i den här uppställningen?
 • Ska leden bestå av enstaka ord eller fullständiga meningar?
 • Ska leden markeras med punkter, bokstäver eller siffror?

Kolon används om satsen innan punktuppställningen är avslutad, men om punkterna är en fortsättning på den inledande satsen behövs inget kolon.

Om de punktade leden består av fullständiga meningar ska dessa inledas med stor bokstav och avslutas med en punkt eller frågetecken. I annat fall skrivs leden med liten bokstav och endast det sista ledet avslutas med en punkt, som i den första punktuppställningen ovan.

Ibland markeras punkterna med bokstäver eller siffror. På detta vis är det lätt att hänvisa till en punkt, till exempel se punkt b. Vanligen används i uppställningen punkt efter siffrorna och högerparentes efter bokstäverna, se exemplen nedan.


Vanliga baskomponenter i legeringar är

 1. aluminium
 2. bly
 3. järn
 4. koppar
 5. tenn.

Legeringen nickelmässing (nysilver) består av

a) koppar

b) zink

c) nickel.