Egennamn – stor bokstav?

Egennamn, det vill säga benämningar på platser, personer, företag, boktitlar med mera är substantiv men omges av lite speciella regler för hantering.  Huvudregeln är att egennamn skrivs med versal begynnelsebokstav men problemet är många gånger gränsdragningen mellan egennamn och andra substantiv.

Några riktlinjer:

Ord som ursprungligen kommer från ett egennamn skrivs med liten bokstav:

Staden Manchester men tyget manchester

Uppfinnaren Röntgen men röntgenstrålar

Besöka Stadshuset men vi besökte stadens stadshus

Nationalitetsbeteckningar skrivs med liten bokstav (eftersom de är adjektiv):

En norsk stad – en stad i Norge

Tillgång till sydamerikanska metaller – metaller i Sydamerika

Regler för europeisk handel – handel i Europa

Månader, veckodagar, helger och språk skrivs med liten bokstav, till skillnad från engelska:

maj, juni, juli – May, June, July 

måndag och tisdag  – Monday and Tuesday – 

nyårsafton – New Year´s Eve 

engelska och franska  – English and French, men programspråk  skrivs med versal på svenska: Java, Lisp m.f.l.

Gränserna för vad som räknas som egennamn är inte helt tydliga. Det skiljer sig år mellan olika språk och det finns många olika specialfall för hantering av namn och egennamn.  Kontrollera alltid stavning av personnamn och slå upp termer och beteckningar som härrör från personer och platser.