Meningar, fraser och satser

Problematisk meningsbyggnad, eller syntax, stör oftast läsningen oerhört mycket. För läsaren är en text med svag meningsbyggnad som att åka med en dålig bilförare och genomlida kraftiga inbromsningar, vida kurvor och ryckiga starter. Det går för fort och det går för långsamt och en och annan vägskylt missas.

Att få ordning på meningar och meningsbyggnaden handlar till stor del om att skapa balans i texten eftersom den typ av text som är i fokus här sätter innehållet i centrum. Enkel rak ordföljd hör till stilen i fråga och informationen ska fördelas i lagom stora delar (meningar). Sätt punkt mellan fullständiga meningar och använd komma inom meningen för att visa hur informationen i meningen ska förstås.

”Kommatera för att underlätta läsning och förståelse”

Principen för kommatering i svenska kallas tydlighetskommatering.  Det är en förhållandevis enkel princip jämfört med den tidigare satskommateringen men det ställer lite krav på skribentens språkkänsla. Det finns också en hel del regler för kommatering. Läs mer om det här.