Att skriva i grupp

Fördelen med att skriva i grupp är styrkan i att vara många: fler som kan samla in information, fler som producerar text och korrekturläser och helt enkelt fler som tänker kring och analyserar uppgiften. Ni delar ansvaret i gruppen. Nackdelen är förstås den samma: fler vars tider ska koordineras, fler viljor och flera olika stilar i texten. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter.

Några tips:

  • Gå i genom vad som ska göras; skriv en lista över skrivuppgiftens alla steg.
  • Identifiera vilka delar som är beroende av att andra delar är färdigställda, d.v.s. vad som måste göras först.
  • Upprätta en gemensam realistisk tidsplan.
  • Fördela ansvar och uppgifter. Någon kan vara ansvarig för kontakt med handledare,  en annan kan ta hand om inlämningar på Canvas osv. (Men själva skrivarbetet måste genomföras av alla)
  • Bestäm så tidigt som möjligt hur proceduren för slutinlämningen ska ske.

Om ni väljer att dela upp skrivarbetet och skriva varsin del är det av största vikt att redigera texten noggrant så att stilen blir enhetlig. Se alltså till att det finns tid i slutet av skrivprocessen för att redigera och korrläsa texten gemensamt .

Att arbeta i grupp innebär att få erfarenhet av konflikter och meningsskiljaktigheter. Skulle läget riktigt låsa sig bör du inte tveka att prata med din handledare eller lärare i kursen. Läs också vilka regler som gäller för grupparbete med avseende på akademisk hederlighet och fusk.