Akademisk hederlighet

På Chalmers tolereras inte oschysst beteende, fusk och plagiering. Det finns tydliga regler och anvisningar för vad som gäller för tentamen, inlämningsuppgifter, betygssättning och i stort sett alla andra akademiska aktiviteter som du som student deltar i. En hel del står att läsa på sidan med styrdokument för grundutbildningen.

Ett dokument i regelsamlingen är Akademisk hederlighet på Chalmers – Vilka är våra spelregler? Där kan du läsa om hur källor ska hanteras i löpande text och hur riktlinjerna ser ut för att använda andras kunskap i sin egen text (källhantering) och vad som särskilt gäller i grupparbeten. Några grundläggande riktlinjer för (skriv)uppgifter:

  • Antalet studenter vars namn står med i inlämningen måste vara samma som antalet studenter som genomfört arbetet; sätt inte någons namn på inlämningen som inte varit med och genomfört uppgiften.
  • Samtliga studenter är ansvariga för samtliga delar i en rapport.
    Känns det svårt och obekvämt att säga i från om en kurskamrat som inte varit aktiv i skrivuppgiften ändå vill ha med sitt namn på inlämningsuppgiften?  Prata med din lärare. Du vill ju inte bidra till fusk.