Skall eller ska

Det finns ingen skillnad i betydelse mellan skall och ska men tidigare fanns en stilskillnad mellan de två ordformerna som idag kan sägas är försvinnande.  Numera är ska den form som rekommenderas. Även i mer formella texter används ska. Till exempel används ska i lagar och förordningar, och rekommenderas i myndighetsspråk, tillika av Språkrådet.