Källor – hur ofta och var i texten?

”Kan man sätta källan sist i stycket?”

Kort svar: Nej (generellt sett inte).

Lite längre svar: Nej, källreferensen ska placeras i den mening där källinformationen används. Oftast återfinns källreferensen tidigt i stycket. Därmed inte sagt att alla meningarna i stycket måste ha en källreferens trots att de kommer från samma källa. Genom att redigera texten på ett effektivt sätt blir det tydligt att källreferensen har en räckvidd framåt. Jämför följande exempel:

Gustaf Dahlén utvecklade ett fyrbelysningssystem som bland annat omfattade hans innovationer solventil och klippapparat. En fyrs belysning reglerades utifrån dagsljus av en solventil. När dagsljuset försvann öppnade solventilen gasflödet. Under dygnets timmar med dagsljus var gasflödet till belysningen avstängt[4]. I det här stycket har källan placerats sist i stycket. Skribenten menar att allt kommer från samma källa men det källan verkligen belägger är att ventilen stängde av gasflödet under dygnets ljusa timmar (sista meningen).

Genom att flytta fram referensen till den mening där källan först används belägger referensen att all information kommer från samma källa, eftersom texten nu också har redigerats effektivt. Med tydlig (men enkel) textbindning som i exemplet visar skribenten att källan också syftar framåt, enligt följande:

Gustaf Dahlén utvecklade ett fyrbelysningssystem som bland annat omfattade hans innovationer solventil och klippapparat[4]. Solventilen reglerade fyrens belysning utifrån dagsljus. När dagsljuset försvann öppnade ventilen gasflödet. På samma sätt reglerade ventilen att gasflödet stängdes av under dygnets ljusa timmar. Här är källreferensen placerad i första meningen. Andra meningen knyter an till första genom att Solventilen står i bestämd form, d.v.s. den bestämda formen refererar till information som finns i den mening där källan finns. Samma sak med dagsljuset och ventilen.

Placering av källreferenser har med informationsstruktur att göra och med principen om ny och känd information.  Ett bra sätt att få en känsla för hur källreferenser ska hanteras är att, utöver kurslitteraturen, läsa texter med källreferenser i, d.v.s. vetenskapliga artiklar.

[4] Mikael Hård ”Gustaf Dahlén” i Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin AB 2016 [Online]. Tillgänglig på www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gustaf-dalen (hämtad 2016-10-21).

”Om man sätter källan sist i stycket, efter punkten, betyder inte det att källan gäller för hela stycket?”

Kort svar: Nej.

Lite längre svar: Nej, källreferensen ska placeras där den gör nytta. Om många meningar i ett stycke innehåller information från samma källa ska det framgå tidigt i stycket vilken källa som avses. Ofta innehåller den första (kärn)meningen ett påstående som behöver styrkas av källa. Efterföljande meningar bör struktureras så att det framgår att informationen i dem hör till samma källa. I föregående FAQ om källor exemplifieras hur ett sådant stycke kan se ut.