Elin Söndergaard

Tutoring language: Swedish

Jag heter Elin och läser Språkkonsultprogrammet vid Göteborgs Universitet. Programmet är inriktat på olika typer av textbearbetning, språkgranskning och skrivande i arbetslivet. Tidigare har jag även läst kurser i litteraturvetenskap och engelska och jag har alltid intresserad mig för språk och skrivande. Jag diskuterar gärna allt från grammatik och struktur till hur din skrivprocess ser ut. Jag föredrar att handleda på svenska, men kan hjälpa dig med texter på både svenska och engelska.