Korrekturtecken

Nu för tiden används inte korrekturtecken och korr-förkortningar i textrespons så ofta men om det förekommer brukar läraren gå igenom vad de betyder eller lägga med en lista en över de förkortningar som används. Om du har fått kommentarer i en text som du inte förstår – fråga alltid. Nedan listas några av de vanligaste.