Struktur och sammanhang

Skapa sammanhang i text

För att en text ska hänga samman måste innehållet i textens meningar vara ordnat så att förståelsen underlättas.  Ta fasta på verbet i rubriken ovan; sammanhang i text måste skapas. En text hänger inte samman per automatik.  Det är du som skribent som ser till det att det blir en sammanhängande text och inte endast meningar som staplas efter varandra.

Läs mer om sammanhang:

Informationsstruktur 
Styckeindelning
Dispositionsprinciper