Före eller innan?

Användning av innan/före är en språkfråga som inte upprör så mycket nu för tiden, tvärtom är diskussionen ganska sval och båda formerna accepteras i allt fler sammanhang.

Skillnaden är att före i första hand är en preposition och innan en konjunktion (subjunktion).  Båda kan användas som preposition, men endast innan kan som stå som konjunktion, d.v.s. bisatsinledare.  Exempelvis:

I följande exempelmeningar fungerar före och innan lika bra (de står som (tids)preposition):

Undersökningen görs före metaniseringen.
Undersökningen görs innan metaniseringen.

I följande exempelmeningar bör innan användas (eftersom det följer en bisats):

Detta måste undersökas innan katalysatorn integreras i processen.
Detta måste undersökas före katalysatorn integreras i processen.