Dags att börja skriva

Skrivandet på högskolan, din skrivprocess, bör hänga nära samman med aktiviteterna inom dina kurser. Gör skrivande till en naturlig del av laborationer, beräkningar, litteratursökningar, tankearbete och informationsinhämtning med mera.  Skrivarbete som påbörjas när inlämning och deadline börjar närma sig blir ofta tungt och riskerar resultera i en sämre rapport. En effektiv skrivprocess börjar dag 1. Därmed inte sagt att utformningen av den slutgiltiga texten börjar då. Tvärtom.

Man kan se skrivprocessen som tudelad i två faser med flera steg. Den första fasen handlar om att skriva för dig själv: att få ned resultat, stolpar och idéer och sakta bygga upp en struktur. Den andra fasen handlar om att hitta formuleringar och producera en text som blir tydlig för någon annan, för en läsare. Inom skrivpedagogiken kallas de här olika faserna för skriva för att lära och skriva för att kommunicera (eng. writing to learn och writing to express). Vill du läsa mer om det här finns en utmärkt bok i ämnet som heter Skriva för att lära – Skrivande i högre utbildning av Dyste, Hertzberg m.fl (2002).