Användbara länkar och dokument

Länk till Svenska Akademiens tre ordböcker SAOL, SO och SAOB (Svenska Akademiens ordlista,  Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok). 

Byggekonomiska termer. Förklaringar och definitioner av byggekonomiska termer (använd sökfunktionen, CTRL+ F, för att söka efter termer).

Bra länk om att skriva på webben, från Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE.  ( ”.SE ansvarar för Internets svenska toppdomän och är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige” ). 

Klarspråk är när texter skrivs vårdat, enkelt och begripligt. Här kommer du åt klarspråkstest och kommentarmaterial. Med testet för rapporter kan du få hjälp med att avgöra om språket i din text är tillräckligt klart och tydligt. Kommentarmaterialet som kan laddas ner som pdf innehåller rikligt med tydliga exempel.

Om du undrar över hur du bör uttrycka dig på svenska inom it-området, hittar du hjälp hos Svenska datatermgruppen. Du kan också få hjälp med att hitta rätt ord i IDG:s IT-ordlista.

FOLDOC. Bra sida med definitioner och förklaringar av datatermer ( på engelska).

Utrikes namnbok. Ordlista med svenska myndigheters namn på engelska, tyska, franska m.fl. språk.

Utrikes namnbok 11:e reviderade upplagan

  Chalmers tekniska högskola
  Chalmers University of Technology
  Chalmers Technische Universität (f)
   École (f) polytechnique Chalmers
  Universidad (f) Tecnológica Chalmers
  Chalmersin teknillinen korkeakoulu
  Чалмерский технологический институт

Britannica image quest är en bilddatabas med foton och teckningar inom olika områden. Du hittar den på Chalmers biblioteks webbplats under Tjänster -> Databaser. Som student (eller anställd) på Chalmers kan du ladda ner bilder av hög kvalitet och använda dessa i presentationer, uppsatser och avhandlingar, så länge syftet inte är kommersiellt.

Startsidan för bildbanken Britannica Image Quest. Tillgänglig för anställda och studenter på Chalmers, via Databaser på Chalmers biblioteks startsida.