Satsradning

Om man radar upp mening, efter mening med endast ett kommatecken efter, så blir texten svårare att läsa. Det finns olika sätt att komma till rätta med dessa satsradningar, till exempel sätta punkt, eller lägga till en konjunktion (och, eller, men) eller subjunktion (om, medan, eftersom, fastän).

I följande exempel förekommer satsradning.

Smarta hem är ett område under snabb utveckling, det leder till att frågor om säkerhet ställs.

Åtgärda genom att sätta punkt:

Smarta hem är ett område under snabb utveckling. Det leder till att frågor om säkerhet ställs.

Bind ihop meningarna med en konjunktion:

Smarta hem är ett område under snabb utveckling och detta leder till att frågor om säkerhet ställs.

Använd vilket, i inledningen av den andra satsen, för att syfta tillbaka på den inledande satsen:

Smarta hem är ett område under snabb utveckling, vilket leder till att frågor om säkerhet ställs.