Läs mer om språk

Om språk och makt, och språkets föränderlighet

Milles, K. (2012). Jämställt språk: en handbok i att skriva och tala jämställt. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Moberg, L. och Westman, M red. (2013). Svenskan i tusen år. Norstedts

Josephson, O. (2013). Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk. Studentlitteratur.

Lövestam, S. (2020) Handbok för språkpoliser. Piratförlaget.

Om skrivande

Strömquist, S. (2019). Skrivboken – Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerups.

Dysthe, O., Herzberg, F. och Loekensgard Hoel, T (2011). Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.

Ordböcker

På svenska.se finns numera:

SAOL, Svenska Akademiens ordlista,

SAOB, Svenska Akademiens ordbok,

SO, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

Den sistnämnda är Svenska Akademiens kanske minst kända ordbok i två band med över 100 000 ord och fraser. Utöver uppgifter om stavning  och böjning  har varje post en förklaring och kommentarer om betydelse, nyanser, synonymer, stilvärde och fackområde.

Grammatik

Svenska Akademien har också gett ut ett verk om grammatik:

Svenska Akademiens grammatik (SAG).

Verket omfattar fyra band: Inledning med bibliografi och register; Ord; Fraser; Satser och meningar och beskrivs som ”den svenska standardgrammatiken”. Det är ett inte så lättillgängligt verk om grammatik som kräver både kunskap om och intresse för grammatik för att läsas med behållning. Samtliga delar finns att läsa på Chalmers bibliotek (ej för hemlån) och som pdf:er på grammatiksidan på svenska.se.

Övrigt

Allén, Sture och Sjögreen, Christian (2007). Norstedts svenska baklängesordbok. Norstedts.

”Språkrådets lista över engelska ord och vad de heter, kan heta eller skulle kunna heta på svenska” hittar du här.