Lena Leimgruber

Hello, hej, hallo! My name is Lena and my passion for language and education has been the guiding force in my journey so far.

My academic journey has taken me across borders. I hold a BA in English, Spanish and Pedagogy from Universität Bremen in Germany. Building upon this foundation, I earned an MA in English Literature from Gothenburg University this year. Currently, I’m immersed in a one-year MA program in Teaching and Learning in Higher Education at GU.

In my previous roles at GU, I wore two hats with pride. Firstly, at the Unit for Academic Language (ASK), I engaged in approximately 100 advising sessions, helping students navigate the intricate landscape of academic language. Additionally, I served as a mentor for students with disabilities, fostering an inclusive and supportive learning environment.

Whether you’re grappling with the nuances of language, seeking to enhance your creative expression or navigating the challenges of academic writing, I’m here to support and guide you!

———————————————————

Hej, hello och hallo! Mitt namn är Lena, och mitt brinnande intresse för språk och utbildning har varit den ledande kraften i min resa hittills.

Min akademiska färd har fört mig över gränserna. Jag har en kandidatexamen i engelska, spanska och pedagogik från Universität Bremen i Tyskland. Jag har nyligen avslutat en masterexamen i engelsk litteratur vid Göteborgs universitet. För närvarande fördjupar jag mig i en ettårig masterutbildning i undervisning och lärande inom högre utbildning vid GU.

Jag har haft tidigare roller vid GU: På Enheten för Akademiskt Språk (ASK), deltog jag i ungefär 100 handledningar, där jag hjälpte studenter att navigera den intrikata världen av akademiskt språk. Dessutom arbetade jag som mentor för studenter med funktionsnedsättningar.

Jag är här för att stödja och guida dig och ser verkligen fram emot att träffa dig!