Skrivprocessen

Skrivande handlar om att skapa och skapande är krävande. De större skrivuppgifter du stöter på som student kommer alltså att vara krävande. Givande men krävande. Det är också förstås så att ju mer realistisk syn du har på skrivande, och ju mer du förstår av skrivprocessens mekanismer, desto bättre kan du utnyttja den.

Skrivprocessen brukar delas in i tre stadier: förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. De olika stadierna innehåller olika moment (se figur 1 nedan)

Förstadiet analysera skrivuppgiften

samla in material

sovra material

strukturera och planera textens upplägg

Skrivstadiet formulera texten
Efterstadiet bearbeta, skriva om

korrekturläsa

Figur 1. Skrivprocessens stadier och moment

Det här sättet att dela in skrivprocessen i olika stadier ger en bild av det nödvändiga förarbetet, och nödvändigheten att ha tid att redigera texten när den ”klar”. Själva skrivandet blir endast en del av skrivprocessen.  Det går naturligtvis att skriva ihop en text på en kväll och ladda upp den vid midnatt men det blir inte din bästa text och du har heller inte utnyttjat skrivprocessen för att faktiskt lära dig något. Kopplingen till lärandet är viktig: skriva på högskolan – inlämningsuppgifter, rapporter  med mera – handlar om att visa att du faktiskt har lärt dig något. Det är inte ett test för att se om du kan få ihop en text på kort tid.