Förhållande mellan term, begrepp och  referent (tanken, ordet och verkliga världen)