Stunda – Sveriges tekniska universitets nätverk för datatermer

Datavetenskap är ett område som domineras av engelska, och engelska  termer. Fackspråkliga termer är ett av de viktigaste precisionsverktygen inom forskning,  undervisning och lärande.  Grundtanken med Stunda är att etablera, dokumentera och sprida svensk terminologi, också utanför akademin

Stunda är ett nätverk för Sveriges tekniska universitet med syfte att verka för effektiv fackspråklig kommunikation på svenska inom högre utbildning, främst genom att arbeta med disciplinspecifik terminologi.

Arbetet inom Stunda omfattar dels och kanske främst utveckling av en termdatabas, dels pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att tillgängliggöra ett fackspråk på svenska för studenter på (tekniska) universitet  där datatermer förekommer. 

Länk till databasen (kommer)

Stunda är öppet för alla universitet. Projektet är i uppstartsläge men arbetet med termdatabasen är igång. Utöver bidrag till termdatabasen  finns en tanke om andra nätverksaktiviteter som rör arbetet med datavetenskapliga termer. 

Sidan kommer att uppdateras med länk till databasen; vill du få en ett meddelande när termerna är tillgängliga? Anmäl ditt intresse genom att mejla Fia Börjeson på Chalmers tekniska högskola. Ange namn, lärosäte, avdelning eller motsvarande samt några ord om ditt intresse för dataterminologi.       

Medverkande i projektet

Fia Börjeson, universitetslektor i teknisk kommunikation, Chalmers tekniska högskola

Viggo Kann, professor i datalogi, KTH

Aarne Ranta, professor i datavetenskap, Chalmers tekniska högskola

Gerald Quentin Maguire Jr, prof. emeritus i datorkommunikation, KTH